ඒකාධිපති තත්ත්වයකට ගියොත් මොකද වෙන්නෙ?

 - March 6th, 2021 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

“සමරිසි අයිතීන්” ලංකාව සහ ලෝකය | LGBT Rights

Featured Video Play Icon

ගොකරැල්ල කාංචන ප්‍රදීප් සිසුවාගේ කතාව | Police torture

Facebook Page