භාර වූ එල්.ටී.ටී.ඊ නාමලේඛනය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන මෙන් නියෝග!
  
Share |   


                                 

යුද්ධයේ අවසන් දින කීපයේදී යුද හමුදාවට බාර වූ එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින්ගේ නාමලේඛනය ජනවාරි මස
30 වෙනිදා අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස මුලතිව් දිසා විනිසුරුවරයා ඊයේ හමුදාවට නියෝග කර ඇත. ඒ සාක්කි සහිතව බාරදුන් එල්.ටී.ටී.ඊ.සාමාජිකයින් පිරිසක් අතුරුදහන් වී ඇති බවට මුලතිව් අධිකරණයේ පවරා ඇති හබයාස්කෝපුස් නඩුව විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදීය.

යුද හමුදාව වෙත භාර වූ එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින් හාරසීයකට ආසන්න පිරිසක් මේ වනවිට අතුරුදහන් වී ඇති බව පවසමින් ඔවුන්ගේ ඥාතීන් මුලතිව් අධිකරණය වෙත හබයාස්කෝපස් නඩු දාහතරක් ගොණු කොට තිබේ.

එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් යුද හමුදාව විසින් භාර ගනු ලැබූ අවස්ථාවේදී සාක්ෂිකරුවන් වශයෙන් කතෝලික පූජකවරු දෙදෙනෙකු යුද හමුදාව විසින් පත් කොට සිටි ඇති අතර, එම කතෝලික පූජකවරුන් දෙදෙනා ද මේ වන විට අතුරුදහන් වී ඇති බවට වවුනියාව අධිකරණයේ නඩු දෙකක්ද ගොණුකර ඇත.Posted Date :

2017-01-04


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors