ඉදිරි පළාත් පාලන ඡන්දයේ මහින්දට කට උත්තර නැතිවේ.
  
Share |   


                                 

ඉදිරි පාලත් පාලන මැතිවරණයේදී හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂට වේදිකාවලදී කට උත්තර නැතිවන ලෙසට යහපාලන ආණ්ඩුව මේ වන විට තම සංවර්ධන සැලසුම් ආරම්භ කරමින් පවතී. මෙහි වඩාත් විශේෂත්වය වන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රීක්කයෙන් හා ඔහු පසුගිය මැතිවරණයේදී තරඟ වැදුණු කුරුණෑගල දිස්ත්‍රීක්කයෙන් මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමයි.

එපමණක් නොව “ බලගතු ශ්‍රී ලංකාවක් ”  යටතේ දිවයින පුරා මේ වන විට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ වෙමින් පවතින බවත්, අනුරාධපුරය, මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්ක තුල සංචාරක ව්‍යාපෘති ඊට ඇතුලත් බවත්, එමඟින් රැකියා ප්‍රශ්නයට විසඳුම් ලබාගත හැකි බවද අගමැති තුමා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළා.

උදාහරණයක් වශයෙන් පසුගියදා මුල්ගල් තැබූ කුලියාපිටිය ලබුයායේ යුරෝපා වාහන එකලස් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය දැක්විය හැකි අතර, එමඟින් එමගින් තරුණ තරුණියන් සඳහා රැකියා 3000ක් ද වක්‍ර රැකියා 10000ක් ද ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, එළැඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණ වේදිකාවලදී මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පිරිසට රටේ සංවර්ධනය පිළිබඳව විවේචනය කිරීමට ඇති අවකාශය මෙමඟින් බොහෝ දුරට ඇහිරෙනු ඇත.Posted Date :

2017-01-05


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors