තාවකාලික ආචාර්ය පත්වීමක් වෙනුවෙන් පොලිස් කොමිසමේ සභාපති ධුරය අත හරී
  
Share |   


                                 

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සිරී හෙට්ටිගේ මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ව්‍යවස්ථාදායක සභාව වෙත භාර දී තිබේ.
ජර්මනියේ විශ්වවිද්‍යාලයක තාවකාලික ආචාර්ය පත්වීමක් සඳහා දිවයිනෙන් පිටත්ව යාම හේතුවෙන් ඔහු මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

කෙසේ වෙතත්, ඔහු කොමිසමේ සාමාජිකයෙකු ලෙස තවදුරටත් කටයුතු කරන බවත්,  සිය ඉගැන්වීම් කටයුතු අවසන් කර යළි දිවයිනට පැමිණීමෙන් අනතුරුව සාමාජිකයෙකු ලෙස පොලිස් කොමිසම හා සක්‍රීයව දායක වන බව ද, එම අස්වීමේ ලිපිය මඟින් ඔහු දන්වා ඇත.Posted Date :

2017-01-06


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors