සඳුන් මාලිංග මරා දැමූ පොලිසියේ 06 කට මරණ දඬුවම!
  
Share |   


                                 
         
දීර්ඝ නඩුවාර ගණනාවකින් අනතුරුව කන්දකැටිය පොලිසිය විසින් කෘර අමානුෂික ලෙස වධහිංසාව ලක්කර ඝාතනය කරනු ලැබූ සඳුන් මාලිංග තරුණයාගේ ඝාතකයින් හට අද බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් මරණ ඳඩුවම නියම කරන ලදී. නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් මහාධිකරණයේ නඩු අංක
HC-01/2015 යටතේ අධිචෝදනා ගොණුකර තිබූ අතර, ඒ අනුව කන්දකැටිය පොලිසියේ 06 කට බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් එහිදී මරණ දඬුවම නියම කෙරිණි.

2014 මැයි මස 14 වෙනි දින පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී, පොලිස් පහරදීම නිසා මිය ගිය සඳුන් මාලිංගගේ ඝාතනයට සම්බන්ධ පොලිස් නිලධාරීන්ට එරෙහිව වසරක් යන තෙක් නීතිය කි‍්‍රයාත්මක නොකිරීම නිසා නීතිපතිවරයාගේ කි‍්‍රයා කලාපය අභියෝගයට ලක්කරමින් “රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානය” විසින් රිට් මැන්ඩාමුස් අඥාවක් ඉල්ලා පවරන ලද පෙත්සමේ ප්‍රථිපලයක් වශයෙන් අද  (09) දින මෙසේ සාධාරණය ඉෂ්ඨ විය.Posted Date :

2017-01-09


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors