පවතින පාලනය තුල අධිකරණය කෙරෙහි විශ්වාසයක් තැබිය හැක - ප්‍රසංග ප්‍රනාන්දු [VIDEO]
  
Share |   


                                 

සඳුන් මාලිංග නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් එම නඩුවේ අවසානය දක්වා සටන් කල “රයිට් ටු ලයිෆ්” මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් අද මාධ්‍ය හමුවක් කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත් විය. එහිදී අදහස් දක්වමින් ප්‍රසංග ප්‍රනාන්දු මහතා කියා සිටියේ පසුගිය පාලන සමයට වඩා පවතින පාලනය තුල ලබා දෙන නඩු තීන්දු දිහා බැලුවම මහජනයාට අධිකරණය කෙරෙහි යම් විශ්වාසයක් ගොඩනැගී ඇති බවයි.

ඔහු උදාහරණ පෙන්වා දෙමින් එම අදහස් පලකල අතර, එහිදී සඳුන් මාලිංගගේ මව හා “රයිට් ටු ලයිෆ්” මානව හිමිකම් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ පිලිප් දිසානායක මහතාද අදහස් දැක්විය.

ඔවුන් දැක්වූ අදහස් පහතින්.........

                 

Posted Date :

2017-01-13


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors