අධිකරණය දෙසින් කොළ එළියක් - පිලිප් දිසානායක [VIDEO]
  
Share |   


                                 

“අපි අවරුදු 15 තිස්සේ මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා අපි දාපු නඩු අවුරුදු 10 – 12 ක් තිස්සේ විභාග වෙනවා. නමුත්, 2016 පමණක් අපේ නඩු 06 ක  තීන්දුව ලබාගැනීමට හැකි උනා. ඒ වගේම පසුගිය අවරුදු 2 ක කාලය තුල කවදාවත්ම නොහිතපු නඩු තීන්දු රාශියක් ලබා දුන්නා.” යැයි පිලිප් දිසානායක මහතා පවසයි.

ඒ පසුගිය 15 වැනිදා හම්බන්තොට එක්කස්ස බහු කාර්ය මධ්‍යස්ථානයේ “ජාතික සමගිය හා සංහිඳියාව නව ව්‍යවස්ථාව තුලින් ගොඩ නගමු” මැයෙන් වූ සංවාද මණ්ඩපය අමතමිනි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ අදහස් පහත දැක්වේ.......

                 

Posted Date :

2017-01-18


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors