“ නීතිය මත පාලනය” පිලිබඳ විවරණයක්
  
Share |   


                                  

නීතිය මත පාලනය නීති ක්ෂේත්‍රයේ ඇති ඉතා කේන්ද්‍රීය වූ සංකල්පයයි. මෙම සංකල්පය ඉතාමත්ම පැහැදිලිව හා කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති, ජාත්‍යන්තර ගෞරවයට පාත්‍රවූ මහා බ්‍රිතානයේ හිටපු අග්‍රවිනිශ්චකාර ටොම් බින්හැම් විසින් රචිත “The Rule of Low” නම් වූ ග්‍රන්ථය සිංහලයට පරිවර්තනය කර ඇත. මෙවැනි පොතක්  පරිවතනයකින් එළි දකිනු ලැබීම ලංකා නීති ඉතිහාසයේ ඓතිහාසික අවස්ථාවකි.

නීතිය මත පාලනය නමැති සංකල්පය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සාහිත්‍යයේ දැනට පවතින විශිෂ්ඨතම පොතක සිංහල පරිවර්තනයක් ලෙස මෙම ග්‍රන්ථය පාඨකයා අතට පත්වේ. සිංහලයට පරිවර්තනය කරන ලද, “නීතිය මත පාලනය” නම් එම කෘතිය පිලිබඳව විවරණයක් සහිත, ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ සම්පත් සහ වැඩසටහන් සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය බැසිල් ප්‍රනාන්දු විසින් මෙහෙයවනු ලබන දින දෙකක වැඩමුළුවක් “රයිට් ටු ලයිෆ්” මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කර ඇත. එය ජනවාරි 21 හා 22 යන දිනයන්හී, වෙන්නප්පුව, නයිනමඩම, චින්තන පුහුණු මධ්‍යස්තානයේදී පැවැත්වේ.Posted Date :

2017-01-20


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors