ඩොනෙක් සම්ප්‍රධායන් තුල තිබෙන වැදගත් කම “නීතිය මත පාලනය” තුල තිබෙනවා - ආචාර්ය බැසිල් ප්‍රනාන්දු [VIDEO]
  
Share |   


                                 

ලංකාවෙන් නැතිවී ගිය ඩොනෙක් සම්ප්‍රධායන් තුල තිබෙන වැදගත් කම
“The Rule of Law” හෙවත් නීතිය මත පාලනය නමැති පොතෙන් විස්තර වන බවත්, එය නීති අධ්‍යනයේ විශාල වෙනසක් ඇති කල හැකි පොතක් හා විශේෂයෙන් මහේස්ත්‍රාත් වරුන්, විනිශ්චකාර වරුන්, නීතිඥයන්, නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිලධාරීන් හා සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාධරයින් විසින් අධ්‍යනය කලයුතු බවත්,  ආචාර්ය බැසිල් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

ජාත්‍යන්තර ගෞරවයට පාත්‍රවූ මහා බ්‍රිතානයේ හිටපු අග්‍රවිනිශ්චකාර ටොම් බින්හැම් විසින් රචිත “The Rule of Low” නම් වූ ග්‍රන්ථය නීතිය මත පාලනය නමින් ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් සිංහලයට පරිවර්තනය කර ඇත. එම පොත සම්බන්ධයෙන් රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද දින දෙකක වැඩමුළුවක් පසුගිය 21, 22 යන දෙදින පුරා පැවැත් විය.

                                 

එම වැඩමුළුව ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය බැසිල් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලැබුණු අතර, වැඩමුළුව අවසානයේදී ඔහු එම පොත සම්බන්ධයෙන් අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශ කළේය.

එම අදහස් පහත දැක්වේ......                                                 
                

Posted Date :

2017-01-24


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors