මොණරාගල දිස්ත්‍රීක් මා. හි. ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.
  
Share |                                  

ප්‍රාදේශීයව සිදුවන මානව හිමිකම් කඩවීමකදී මුලික වශයෙන් අවශ්‍ය නීතිමය සහාය, ආරක්ෂාව හා මඟ පෙන්වීම සඳහා වූ මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථාන දිස්ත්‍රීක්ක මට්ටමින් ආරම්භ කිරීමට රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය කටයුතු යොදා ඇත. ඒ අනුව මොණරාගල දිස්ත්‍රීක්කයේ මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථානය හඳපානාගල වෙහෙරයය ඌව වෙල්ලස්ස ගැමි කාන්තා මධ්‍යස්තානයේදී පසුගිය 03 වනදා විවෘත විය.පුර්ව ප්‍රචාරක වැඩසටහන සිදුවූ අයුරු

පසුගිය 03 වැනිදා උදෑසන වැල්ලවාය ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ වූ පුර්ව ප්‍රචාරණ වැඩසටහනෙන් අනතුරුව, හඳපානාගල වෙහෙරයාය ඌව වෙල්ලස්ස ගැමි කාන්තා මධ්‍යස්තානයේදී ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන්වහන්සේ හා වැල්ලවාය පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරී මහතුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

මෙහිදී අදාල දිස්ත්‍රීක්කයන් තුලින්ම තෝරාගත් පුහුණුව ලත් පිරිස් මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් ලෙස කටයුතු කරන අතර, මෙම මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථානය මඟින් කිසියම් රාජ්‍ය ආයතනයක් හෝ රාජ්‍ය නිලධාරියකුගේ නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් මත කඩවන මුලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් ගතයුතු පියවර පිළිබඳව අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීම, දිව්රුම් ප්‍රකාශ හා ලිඛිත පැමිණිලි ඇතුළු ලිපි ලේඛණ සකසාදීම, අඩු ආදායම් ලාභීන් සඳහා නීති ආධාර ලබා දීම, එම සිද්ධීන් සම්බන්ධව ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ආයතන වෙත පැමිණිලි කිරීම හා එම ආයතන ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අධීක්ෂණය, මානව හිමිකම් පිළිබඳව දැනුම අවබෝධය ලබාදීම. ආරක්ෂාව හා මඟ පෙන්වීම, සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය ලබාදීම යන කාරණා සම්බන්ධයෙන් මුලික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. Posted Date :

2017-02-04


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors