මානව හිමිකම් කඩවීමකදී නොමිලේ උපදෙස් දැන් බදුල්ලේදීත්
  
Share |   


                                 


                                                                 බදුල්ල මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථානය විවෘත වූ අයුරු

රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානයේ සංකල්පයක් යටතේ දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ආරම්භ කෙරෙමින් පවතින මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථාන වල දෙවන අදියරේ  අවසාන මධ්‍යස්ථානය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පසුගිය 04 වනදා ආරම්භ විය. ඒ අනුව බදුල්ල, පහළ රජවීදිය දෙවන පටුමගේ අංක 16/12 දරණ ස්ථානයේදී එදින සවස 2.00 ට විවෘත කෙරිණි.


                                 

                                 

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ ඌව පළාත් සම්බන්ධීකාරක ජගත වික්‍රමසිංහ මහතා, 2014 මැයි මස 14 වෙනි දින පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී පොලිස් පහරදීම නිසා මිය ගිය බදුල්ල කන්දකැටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි සඳුන් මාලිංග තරුණයාගේ මව හා බදුල්ල ප්‍රදේශයේ ප්‍රභල සිවිල් සමාජ ක්‍රියාධරයකු වන ප්‍රභාත් කුමාර මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

මෙම මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථානය පිලිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා අත් පත්‍රිකා බෙදීමේ හා පෝස්ටර් ප්‍රචාරක වැඩසටහනක් ද “රයිට් ටු ලයිෆ්” මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කර තිබු අතර එය පසුගිය  04 වනදා උදැසන බදුල්ල නගරයේ හා හාලි ඇල නගරයෙන් ආරම්භ විය.

 
පුර්ව ප්‍රචාරක වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අයුරු

මෙම මධ්‍යස්ථානය මඟින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ජනතාව මුහුණ දෙන මානව හිමිකම් ගැටළු සඳහා කඩිනමින් මැදිහත් වී ඒවා විසඳා ගැනීමට අවශ්‍ය සහයෝගය හා ආරක්ෂාව ලබාදී, රජයේ මානව හිමිකම් යාන්ත්‍රණය වෙත යොමු කිරීම සිදුවේ.Posted Date :

2017-02-06


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors