ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා හිංසනය ජිනීවා වලට
  
Share |   


                                 

පෙබරවාරි 22 ඊට මාර්තු 03 වනදා දක්වා ස්විස්ටේර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවරදී රැස්වීමට නියමිත, කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය තුරන් කිරීම සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් කීපයක කාන්තා ප්‍රචණ්ඩත්වය වැලක්වීමට ගෙන ඇති පියවර විමර්ශනය කිරීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව, යුක්රේනය, අයර්ලන්තය, ජෝර්දානය, එල් සැල්වදෝරය, ජර්මනිය, රුවන්ඩාව සහ මයික්‍රෝනීශියාව යන රටවලද කාන්තා ප්‍රචණ්ඩත්වය තුරන් කිරීමට ගෙන ඇති පියවරයන් පිලිබඳව එහිදී විමර්ශනයට ගැනීමට නියමිතය.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා රජය නියෝජනය කරමින් රජයේ නිලධාරීහු පිරිසක්ද සහභාගී වෙති.Posted Date :

2017-02-08