ජෙරාඞ්ට පහරදුන් නඩුවට අවුරුදු 15 යි. නැවතත් කල් යයි.
  
Share |   


වත්තල, මාකේවිට පදිංචිව සිටි ජෙරාඞ් මර්වින් පෙරේරාට වධහිංසා කිරීම සම්බන්ධව නීතිපති විසින් 2002 වසරේ දී, කෲර ලෙස වධහිංසා කිරීමට එරෙහිව 1994 අංක 22 දරණ වධහිංසා වැළැක්වීමේ පනත යටතේ මීගමුව මහාධිකරණයේ පවරා තිබු නඩුව නැවතත් අද දින කල් තබනු ලැබීය. 2002 වසරේ දී පැනවූ මෙම නඩුව ඉතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විභාග වූ අතර, 2012 වසෙර් දී මීගමුව මහාධිකරණයේ එවකට සිටි දැනට විශ‍්‍රාම ගොස් සිටින තෙන්නකොන් නැමති විනිසුරුවරිය සියලූම විත්තිකරුවන් නිදොස්කොට නිදහස් කරන ලදී. පසුව එම තීන්දුව අභියෝගයට ලක්කරමින් ඇපීල් අධිකරණය වෙත කරණු දැක්වීම නිසා ඇපීල් උසාවිය මීගමුව මහාධිකරණය දී තිබු එම නඩු තීන්දුව වැරදි තීන්දුවක් බවට නියෝග කරමින් නැවත නඩු විභාගය පවත්වන ලෙසට නියෝග කර තිබුනි.

එම නියෝගය අභියෝග කරමින් මෙම නඩුවේ විත්තිකරුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු පැවරූ අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ද අභියාචානාධිකරණය ලබා දුන් තීන්දුව තව දුරටත් තහවුරු කරමින් නැවත නඩු විභාග පවත්වා එය 2015 දෙසැම්බර් මාසයට පෙර අවසන් කළ යුතු බවට නියෝග කරන ලදී. එම නියෝගය අනුව නැවත කැ`දවූ මෙම නඩුවේ නැවත විභාගය තවමත් සිදු වෙමින් පවතී.

ජෙරාඞ් මෙම වධහිංසා නඩුවට සාක්ෂි දීමට ප‍්‍රථම බස්රථයක ගමන් කරමින් සිටිය දී 2004 වසරේ දී ඝාතනය කරනු ලැබූ අතර, මීගමුව මහාධිකරණය විසින් එම ඝාතනය සම්බන්ධ නඩුව ද විභාග කරමින් 2015 වසරේ දී එහි තීන්දුව ප‍්‍රකාශ කරන ලදී. එම තීන්දුවට අනුව ජෙරාඞ්ට වධහිංසා කළ වත්තල පොලීසියේ පොලිස් පරීක්ෂක සුරේෂ් ගුණසේන ඇතුලූ තවත් අයෙකුට මරණීය ද`ඩුවම හිමි විය.
මෙම පහරදීම සම්බන්ධව 2002 වසරේ දී ජෙරාඞ් විසින් පැවරූ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවේ තීන්දුව 2003 වසරේ දී ප‍්‍රකාශයට පත්කරමින්, ජෙරාඞ් පෙරේරාට පහරදුන් පොලිස් නිලධාරීන් 6 දෙනෙකු වැරදිකරුවන් කරමින් වන්දි හා නඩු ගාස්තු වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 8 ක් ද, පහරදීම නිසා අසාධ්‍යව දැඩි සත්කාර ඒකකය තුළ ප‍්‍රතිකාර ගැනීමට සිදු වූ නිසා අදාළ රොහල් බිලද සම`ග රුපියල් ලක්ෂ 15 කට අධික මුදලක් ජෙරාඞ් පෙරේරා වෙත ප‍්‍රදානය කරනු ලැබීය.
     
 

Posted Date :

2017-03-14


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors