නිමල්ගේ රීට් අයැදුම නැවතත් කල් යයි.
  
Share |   


                        

2012 වර්ෂයේ වාද්දුව පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී මිය ගිය නිමල් චන්ද්‍රසිරිගේ මරණය සම්බන්ධව වගකිව යුතු පොලිස් නිලධාරීන්ට එරෙහිව පොලිස්පති වරයා හෝ ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින්  නිසි විමර්ශනයක් පැවැත් වීමට අපොහොසත් වීමෙන්, එවැනි විමර්ශනයක් පවත්වා තම වග කීම නිසි ආකාරව ඉටු කරන ලෙසට නියෝග කරමින් මැන්ඩමුස් රීට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙසට රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානයේ උපදෙස් පරිදි ගොණු කළ කල රීට් අයැදුම මාර්තු 09 වන දින අභියාචනාධිකරණයේ දී කැඳවන ලදී.

අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු විජිත් කේ මලල්ගොඩ සහ එස් තුරෙයි රාජා යන විනිසුරුවන් ඉදිරියේ දී රීට් අයැදුම් නඩුව කැඳවූ අවස්තාවේදී නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් වගඋත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් විරෝධතාවන්  ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් එම රීට් අයැදුම 2017 මැයි 04 වන දින දක්වා නැවතත් කල් තබනු ලැබීය. මැයි මස 02 දිනට ප්‍රථමයෙන් එම විරෝධතාවන් ගොණු කල යුතු බවට විනිසුරුවන් විසින් මෙහිදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය.Posted Date :

2017-03-20