නීති ආධාර ජංගම සේවය බදුල්ල හා වැල්ලවායේ දී
  
Share |   


නොමිලේ නීති ආධාර හා උපදෙස් ලබා දීමේ ජංගම සේවයන් දෙකක් බදුල්ල හා වැල්ලවායේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ. මෙහි දී මානව හිමිකම් කඩවීම් ඇතුලූ  ඕනෑම ආකාරයක නීතිමය ගැටලූ සදහා නීති උපදෙස් ලබා දීම සදහා නීතිඥ හා මානව හිමිකම් කි‍්‍රයාකාරීන්ගෙන් සමන්විත මඩුල්ලක් විසින් සිදු කරනු ලබයි.මින් බදුල්ල නීති ආධාර ජංගම සේවය අපේ‍්‍රල් 08 වන සෙනසුරාදා උදේ 9.30 සිට සවස 3.00 දක්වා බදුල්ල සෙනරත් පරණවිතාන මහජන පුස්තකාල ශ‍්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත් වෙන අතර, වැල්ලවාය ජංගම සේවය අපේ‍්‍රල් 09 වන ඉරිදා උදේ 9.30 සිට සවස 3.00 දක්වා හදපානගල, වෙහෙරයාය ඌව වෙල්ලස්ස කාන්තා සංවිධානයේ ශ‍්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

නීති ආධාර සේවයට අමතරව නීති අධ්‍යාපන වැඩසටහන්, නීති අධ්‍යාපන ප‍්‍රකාශණ අලෙවි සැලක් හා නීතී අධ්‍යාපන වීඩියෝපට ප‍්‍රදර්ශණයක් ද මීට සමගාමීව පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම වැඩසටහන් රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් බදුල්ලේ ඌව ශක්ති පදනම හා වැල්ලවායේ ඌව වෙල්ලස්ස කාන්තා සංවිධානයේ සහයෝගය ඇතිව සංවිධානය කරනු ලබයි.Posted Date :

2017-04-06


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors