ලක්ෂාන් ඩයස් වෙනුවෙන් මානව හිතවාදීන් වීධි බසී.
  
Share |   


                         

වධහිංසා නඩු වලදී මෑත කාලීනව “රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානය” හා එක්ව ආන්දෝලනාත්මක මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු ගනාවකට නීතිමය දායකත්වය ලබාදුන් නීතිඥ ලක්ෂාන් ඩයස් මහතාට එරෙහිව විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් කළ ප්‍රකාශයට විරෝධය දැක්වීම සඳහා සිවිල් සංවිධාන හා මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයින් විසින් ඊයේ කොටුව දුම්රියපල ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් පැවැත් විය.

                          

නීති වෘත්තීය තුල මානව හිමිකම් ක්ෂේත්‍රය සඳහා මෑත කාලීනව සක්‍රීය දායකත්වයක් නීතිඥ ලක්ෂාන් ඩයස් මහතා ලබා දුන් අතර, “රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානය” සමඟ එක්ව කිරිඳිවැල ඩේවිඩ් අමරසිංහ ඝාතනය, කන්දකැටිය සඳුන් මාලිංග ඝාතන නඩුව, ඇඹිලිපිටිය සුමිත් ප්‍රසන්න ඝාතන නඩු ඇතුළු නඩු ගණනාවකට ද “නිදහසේ වේදිකාව වීදියේ විරෝධය” ට කල පහරදීම් වලටද නීතිමය මැදිහත් වීම ඔහු විසින් ලබා දුනි.  

විරෝධතාව පැවැත් වූ අයුරු පහත දැක්වේ...

 

          


Posted Date :

2017-06-22


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors