“ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්ම ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරනවා” - පිලිප් දිසානායක
  
Share |   


                          

මුලික අයිතිවාසිකමක් කඩ වූ විට පැමිණිල්ලක් කරාම තීන්දුව ගන්න අවුරුදු දහයකට ආසන්න කාලයක් ගන්නා බවත්, එය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්ම ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත් උදාහරණ සහිතව “රයිට් ටු ලයිෆ් මානව මානව හිමිකම් සංවිධානයේ” විධායක අධ්‍යක්ෂ පිලිප් දිසානායක මහතා පෙන්වා දෙයි. එයින් මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් දමා යුක්තිය ඉටුකරවා ගැනීමට මහජනයා තුල ඇති උනන්දුව නැති වී යන බවද ඔහු සඳහන් කරයි.

ඔහු  ඒ බව සඳහන් කලේ පසුගිය 27 වනදා පැවති වධහිංසාවට ලක්වූවන්ට සහාය දැක්වීමේ ජාත්‍යන්තර දින සැමරුමට සහභාගී වෙමිණි. මෙම උත්සවය කොළඹ ඔලිම්පික් හවුස් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවත් වූ අතර  “රයිට් ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානය” විසින් එය සංවිධානය කර තිබුණි.

ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ අදහස් පහත දැක්වේ.

                

Posted Date :

2017-06-29