වධහිංසාව පිලිබඳ සැලකිය යුතු වෙනසක් තවමත් නෑ - ආචාර්ය දීපිකා උඩගම
  
Share |   


වධහිංසාව පිලිබඳ තත්වයේ තවමත් සැලකිය යුතු වෙනසක් දකින්න නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිනි ආචාර්ය දීපිකා උඩගම මහත්මිය පවසයි. ඇය ඒ අදහස් ප්‍රකාශ කලේ පසුගිය 27 වන දා පැවති වධහිංසාවට ලක්වුවන් හට සහාය දැක්වීමේ ජාත්‍යන්තර දින සැමරුමට සහභාගී වෙමිනි.

එම සැමරුම් උත්සවය රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන අතර, මෙවර ඔලිම්පික් හවුස් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත් විය.

ආචාර්ය දීපිකා උඩගම මහත්මිය දැක් වූ අදහස් පහත දැක්වේ.......

                   

Posted Date :

2017-07-04