රජයේ හා සිවිල් සමාජ න්‍යායපත්‍රයන් දෙකම, ගැලපෙන ලෙස ක්‍රියාවට නංවනවා ! - SLBC නව සභාපති.
  
Share |   රජයේ ප්‍රතිපත්තිය හා සිවිල් සමාජ න්‍යායපත්‍රයන් ගැලපෙන අයුරින් ක්‍රියාවට නැංවීම කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ නව සභාපති නීතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. මේ යුගයේ සිවිල් සමාජ හමුවේ ඇති අභියෝගද වෙනස් වී තිබෙන බවත්, ඔහු සඳහන් කරයි.

ඔහු ඒ අදහස් පල කලේ පසුගිය 28 වනදා කොළඹ ඔලිම්පික් හවුස් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වධහිංසාවට ලක්වූවන්ට සහාය පල කෙරෙන ජාත්‍යන්තර දින සැමරුමට සහභාගී වෙමිනි.

ඔහු දැක්වූ තවත් අදහස් පහත දැක්වේ......     
    
                   


Posted Date :

2017-07-05


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors