ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටු අතුරු වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙන වැඩමුළුවක්
  
Share |   


නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන එම පිළිබඳව සාකච්ඡා වන මේ මොහොතේ එය කෙබඳු ආකාරයෙන් සැකසේදැයි මුළු මහත් සමාජයක් ඒ දෙස බලා සිටියි. මේ අනුව නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම උදෙසා පාර්ලිමේන්තුවෙන් පත්කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව මෙහෙයුම් කමිටු අතුරු වාර්ථාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගතකර ඇත.

මෙය යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නිල සැකැස්මක් හෝ ලේඛනයක් නොවන අතර, මාර්ගෝපදේශයක් පමණි. නමුත් මෙම මෙහෙයුම් කමිටු අතුරු වාර්ථාව පිලිබඳ නිසි දැනුවත් වීමක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

මේ සඳහා සිවිල් සමාජ ගත ප්‍රාදේශීය නායකයින් දැනුවත් කිරීම උදෙසා විශේෂ වැඩමුළුවක් පැවැත් වීමට නිදහසේ වේදිකාව හා වීදියේ විරෝධය සංවිධාන විසින් කටයුතු යොදා ඇත. ඒ අනුව මෙම වැඩමුළුව 2017.11.09 දින උදෑසන 9.30 සිට 5.30 දක්වා කොළඹ 07 පිහිටි හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි පර්යේෂණ මධ්‍යස්තානයේදී පැවැත්වේ.
Posted Date :

2017-11-08


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors