වධහිංසාව වැලැක්වීම සඳහා රජය කටයුතු කරන ආකාරය අධීක්ෂණය කිරීමට යාන්ත්‍රණයක්
  
Share |   


එක්සත් ජාතීන්ගේ වධහිංසාවට එරෙහි කමිටුව 2016 නොවැම්බර් මාසයේ දී රැස්වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වධහිංසාව වැලැක්වීම සඳහා ගත යුතු පියවර සම්බන්ධ නිර්දේශ රජය වෙත නිකුත් කර තිබේ.මෙම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන බවට මේ වන විට රජය එකඟතාවය පල කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ වධහිංසාව වැලැක්වීම වෙනුවෙන් මෙම නිර්දේශ කොපමණ මට්ටමකින් ක්‍රියා කර තිබේද යන්න ඇතුලත් වාර්තාවක් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් 2020 නොවැම්බර් මාසයේදී පැවැත් වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ වධහිංසා කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

මෙම නිර්දේශ ශ්‍රී ලංකා රජය ඉටුකරන ආකාරය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානයේ මුලිකත්වයෙන් පිහිටුවා ඇති සංවිධාන 21 න් සමන්විත “වධහිංසාවට එරෙහි සිවිල් සංවිධාන එකතුව” විසින් වැඩමුළුවක් ඊයේ (28) වැල්ලවත්ත ග්ලෝබල් ටවර් හෝටලයේදී පැවැත් විය.

              

මෙහිදී 2017 – 2020 දක්වා අවරුදු 4 ක් තුළ වධහිංසාව වැලැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ රජය කටයුතු කරන ආකාරය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා යාන්ත්‍රණයක් සකස් කරනු ලැබූ අතර, සහභාගී වූ සංවිධාන විසින් එහි වගකීම් පවරා ගනු ලැබීය.

මෙම වැඩමුළුව සඳහා සම්පත් දායකයින් වශයෙන් නීතිඥ අර්මිසා ටීගල්, නීතිඥ රසීක් සංජීව, පිලිප් දිසානායක හා මිරාක් රහීම් යන අය සහභාගී විය.Posted Date :

2017-11-29


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors