මානව අයිතීන් සඳහා වූ පස් අවුරුදු සැලැස්මට මෙවර මානව හිමිකම් දින සැමරුමෙන් ඉඩ!
  
Share |   


ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් මානව අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාකාරී 5 අවුරුදු සැලැස්ම (2017 – 2021) පසුගිය දා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අග්‍රාමාත්‍ය වරයා වෙත ප්‍රධානය කරනු ලැබීය. මෙම ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සම්බන්ධව රජය කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සිවිල් සමාජය සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙවර 69 වන ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනය යොදා ගැනීමට රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානය තීරණය කර තිබේ.

මෙම ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැලැස්ම ක්‍රියා කිරීමේදී වගකීම් පැවරෙන රාජ්‍ය ආයතන හා ස්වාධීන කොමිෂන්සභා ද, මෙම සාකච්ඡාව සඳහා සම්බන්ධ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව එහි ප්‍රකාශකයකු පැවසීය.

ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ 2011 – 2015 වසර සඳහා මින් පෙර ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 5 අවරුදු සැලැස්ම එක්සත් ජාතීන් ඇතුළු ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන නොමග යැවීම සඳහා සකස් කරනු ලැබූ හුදු ව්‍යාජ ලියවිල්ලක් වූ අතර, එම සැලැස්මේ සඳහන් කිසිඳු කරුණක් ක්‍රියාවට නැංවීමට පසුගිය රජය අපොහොසත් වූ හෙයින් එවැනි තත්වයක් නැවත ඇති නොවීම සඳහා ගත යුත පියවර ගැන සාකච්ඡා කිරීම සදහා මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බවයි. 

එක්සත් ජාතීන්ග් 69 වන ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දින සැමරුමට සමගාමීව දෙසැම්බර් 11 වනදා සවස 3.00 සිට 6.00 දක්වා කොළඹ 7, ලක්ෂමන් කදිරගාමර් ශ්‍රවණාගාරයේදී මෙම උත්සවය පැවැත්වේ.

මේ උත්සවය් ආරාධිත ද්ශකයින් ලස මුදල් හා ජනමාධ්‍යව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය ඇමැති ඉරාන් වික්‍රමරත්න, මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිනි ආචාර්ය දීපිකා උඩගම, ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ සභාපති පී එච් මනතුංග ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන නායකයින් අදහස් දැක්වීමට නියමිතය.   Posted Date :

2017-11-29


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors