“ මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යතාර්ථයක්ද....? ” 69 වන මානව හිමිකම් දින සැමරුමෙන්
  
Share |   


1948 වසරේ දෙසැම්බර් මස 10 දින මානව හිමිකම් පිලිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනය එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේදී  සම්මත වූ අතර, සෑම වසරකම දෙසැම්බර් 10 වෙනි දින ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනය වශයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. ඒ අනුව “මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යතාර්ථයක්ද....?”යන තේමාව යටතේ “රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය” විසින් සැමරුම් උත්සවයක් දෙසැම්බර් 11 දින ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් මධ්‍යස්තානයේදී පැවැත් විය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා දේශකයින් වශයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය නියෝජනය කරමින් ජේෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සී.ඒ.එච්.එම්. විජේරත්න මහතා, ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිනී අචාර්ය දීපිකා උඩගම මහත්මිය, ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව නියෝජනය කරමින් ප්‍රභාත් ලක්ෂ්මන් විජේතුංග මහතා, අචාර්ය පාක්‍යසෝති සරවනමුත්තු මහතා, සමන් රත්නප්‍රිය මහතා හා රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ පිලිප් දිසානායක මහතා යන අය සහභාගී විය.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් මානව අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාකාරී 5 අවුරුදු සැලැස්ම (20172021) සම්බන්ධව රජය කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සිවිල් සමාජයේ අදහස් හා යෝජනා සාකච්ඡාවට ගැනුණු අතර, ඒ අනුව සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව, ජීවත්වීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම සහ පුද්ගල නිදහස පිළිබඳව, වධහිංසාව වැලැක්වීම, කාන්තා අයිතිවාසිකම්, අභ්‍යන්තර අවතැන්වුවන් හා ආපසු පැමිණි සරණාගතයින්ගේ අයිතිවාසිකම්, සංක්‍රමණික සේවකයින්ගේ අයිතිවාසිකම්, විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින්ගේ අයිතිවාසිකම්, ආර්ථික සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම්, ළමා අයිතිවාසිකම්, කම්කරු අයිතිවාසිකම් හා පාරිසරික අයිතිවාසිකම් යන මානව හිමිකම් ක්ෂේත්‍රයේ අංශ 10ක් නියෝජනය කරමින් එම සැලැස්ම ඉදිරිපත් වී ඇති බව එහිදී අදහස් දක්වමින්  රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ පිලිප් දිසානායක මහතා පැවසීය.Posted Date :

2017-12-13


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors