කැකිරාව පොලීසිය පුද්ගලයෙකුට වධහිංසාකර ව්‍යාජ කසිප්පු නඩුවක් පවරයි

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

අවිධිමත් බන්ධනාගාර ක්‍රමවේදය තුල රැඳවියාගේ ඉරණම

Featured Video Play Icon

“සමරිසි අයිතීන්” ලංකාව සහ ලෝකය | LGBT Rights

Facebook Page