අළුත්ගම තාරික්ට යුක්තිය ඉටුවේද? දර්ගා නගරයේදී පොලිස් ප්‍රහාරයට ලක් වූ තාරික් අහමඩ්ගේ කතාව!

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

කන්දෙකැටිය පොලීසිය ඝාතනය කළ “සඳුන් මාලිංග” | Sandun Malinga

Featured Video Play Icon

අපිත් ණයයි, රටත් ණයයි, දෙවි පිහිටයි! | Microfinance crisis

Facebook Page