ගම්පහ දිස්ත්‍රීක් මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම හා පුර්ව ප්‍රචාරණය

 - September 29th, 2016 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

කන්දෙකැටිය පොලීසිය ඝාතනය කළ “සඳුන් මාලිංග” | Sandun Malinga

Featured Video Play Icon

අපිත් ණයයි, රටත් ණයයි, දෙවි පිහිටයි! | Microfinance crisis

Facebook Page