නිවසේදී මව්පියන්ගෙන්, පාසැලේදී ගුරුවරුන්ගෙන්, සමාජයේ විවිධ පුද්ගලයින්ගෙන් වධහිංසාව සිදුවෙන

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

කන්දෙකැටිය පොලීසිය ඝාතනය කළ “සඳුන් මාලිංග” | Sandun Malinga

Featured Video Play Icon

අපිත් ණයයි, රටත් ණයයි, දෙවි පිහිටයි! | Microfinance crisis

Facebook Page