Right To Life Human Rights Center

logo-e2l
Development protecting rights | අයිතිවාසිකම් සපිරි සංවර්ධනයක් | வளர்ச்சி, உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்
HOTLINE : +94 11 2669100

“පොලිස් නිලධාරීන් බීමත්ව වධහිංසා කිරීමෙන් තෘප්තියක් ලබනවා” – ප්‍රසංග ප්‍රනාන්දු

Translate »
Scroll to Top