සාක්ෂිකරුවන් අතිශයෝක්තියෙන් ප්‍රකාශ ලබා දීම, නඩු අසාර්ථක වීමට හේතුවක්! – නීතිඥ උපුල් කුමාරප්ප�

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

කන්දෙකැටිය පොලීසිය ඝාතනය කළ “සඳුන් මාලිංග” | Sandun Malinga

Featured Video Play Icon

අපිත් ණයයි, රටත් ණයයි, දෙවි පිහිටයි! | Microfinance crisis

Facebook Page