පොලීසීයට ඔබට ගහන්න පුලුවන්ද..?

වධහිංසා ගැන කතිකාවක් ඇතී උන නිසා අත්දැකීම් ඇසුරෙන් ලියමි, වධහිංසා පිලිබඳ ඉතිහාසය බොහෝ ඇතට දිවයයි. ප්‍රසිද්ධ ” දොඩම්පේ මුදලාලි ” නඩුව ලංකාවේ වදහිංසාව පිලීබඳ සංදීස්ථානයකී. මිනිසුන් හතරවෙනි තට්ටුවට බය වීමට ගත්තේ මුලින් 4 වෙනි තට්ටුවෙන් පැන්නා යැයි කිවු දොඩම්පේ මුදලාලිගේ නඩුවේදීය. නමුත් පසුව අනාවරණය වූයේ එසේ පැන්නා නොව පහලට තල්ලු කර ඇතී බවත් පහරදීම් සිදුකර …

පොලීසීයට ඔබට ගහන්න පුලුවන්ද..? Read More »