වධහිංසා කරන්න පොලිසිය බය නැත්තේ ඇයි? – පිලිප් දිසානායක

විනය වීරෝධි කටයුත්තකදී සේවකයා සේවයෙන් නෙරපීය යුතු වුවද පොලිසියේ එවන් ක්‍රමවේදයක් නොමැතිකම නිසාත් විවිධ දේශපාලඥයින්ගේ සහායෙන් යළි රැකියාව ලබා ගත හැකි නිසාත් පොලිස් නිලධාරින් පුද්ගලයින්ව වධහිංසනයට ලක් කිරිමට පසුබට නොවන බව රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ පිලිප් දිසානායක මහතා පවසයි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කරන මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු මාස දෙකෙන් විසඳා තීන්දුව ලබා දිය යුතු …

වධහිංසා කරන්න පොලිසිය බය නැත්තේ ඇයි? – පිලිප් දිසානායක Read More »