එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව විමසුමෙන්

 - July 15th, 2022 - 

තමන් දිගින් දිගටම ශ්‍රී ලංකාවේ තත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් António Guterres සඳහන් කරනවා. ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ අද උදෑසන (14) සිය ට්වීට් ගිණුමේ සටහනක තබමින්.

“මම දිගටම ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය ඉතා සමීපව අනුගමනය කරමි. ගැටුමේ මූල හේතු සහ විරෝධතාකරුවන්ගේ දුක්ගැනවිලි ආමන්ත්‍රණය කිරීම වැදගත් වේ. සාමකාමී සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සංක්‍රාන්තියක් සඳහා සම්මුතියේ ආත්මය වැළඳ ගන්නා ලෙස මම සියලුම පක්ෂ නායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමි” ඔහු පවසනවා.

Advertisement

Videos

යුක්තිය උදෙසා පුරවැසියෝ එකතුවේ හමුවක් කුරුණෑගලදී.
Featured Video Play Icon

යුක්තිය උදෙසා පුරවැසියෝ” එකතුවේ සාමාජිකයින්ගේ හමුව

මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සඳහා අධ්‍යාපනික පුහුණු වැඩසටහන
Featured Video Play Icon

මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සඳහා අධ්‍යාපනික පුහුණු වැඩසටහන

Facebook Page

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil