වධහිංසාවට පාත්‍රවූවන්ට සහය දැක්වීමේ දිනය

 - June 19th, 2021 - 

Advertisement

Videos

Waligama Death | police torture in sri lanka | වැලිගම අභිරහස

Featured Video Play Icon

චෙක් පොයින්ට් | human rights violations | police torture

Facebook Page