වධහිංසනයට ලක්වෙන වතු කම්කරු ප්‍රජාව

එළබෙන වධහිංසාවට පාත්‍රවූවන්ට සහය දැක්වීමේ දිනය නිමිත්තෙන් දෙණියාය මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මද්‍යස්ථානය විසින් “වතු කම්කරුවන් මුහුණ දෙන වධහිංසනාත්මක ගැටළු යන මාතෘකාව යටතේ පසුගිය 20 වෙනිදා සූම් තාක්ශනය ඔස්සේ සාකච්චාවක් පවත්වන ලදි. එහිදි අදහස් දැක්වීම් කරන ලද්දේ නීතිඥ ලක්ශාන් ප්‍රනාන්දු, නීතිඥ බැසිල් ප්‍රනාන්දු, නීතිඥ දුලාන් දසනායක හා රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මද්‍යස්ථානයේ විධායක අද්‍යක්ශක …

වධහිංසනයට ලක්වෙන වතු කම්කරු ප්‍රජාව Read More »